יהוה בּן יהוה COMING IN
THE CLOUDS OF HEAVEN WITH "POWER" AND "GREAT" GLORY